• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารกรมการขนส่งทางบก

 

เมื่อมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๕  โดยแยกการปกครองออกจากจังหวัดนครพนม กรมการขนส่งทางบกจึงเปิดสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๒๕  โดยแยกงานตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและงานตามพระราชบัญญัติรถยนต์ออกมาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม  ในช่วงแรกได้เช่าอาคารทำการอยู่ ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  ปัจจุบันสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เลยแยกศูนย์ไหมทางออกอำเภอคำชะอีประมาณ  ๑ กิโลเมตร  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู้เลขที่ ๒๐๐ บ้านศูนย์ไหม ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดหาาร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองมุกดาหาร  โดยมีระยะห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๒ ทางไปอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และตั้งอยู่ห่างจากรุงเทพมหานครระยะทาง ๖๔๒ กิโลเมตร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

200 บ้านศูนย์ไหม ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
121
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
89,666
  • โทรสาร : 042-611421
  • E-mail : technical.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl