• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อหน่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์กลาง
เบอร์กลาง 0 4261 1421
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ - 0 4261 1421
งานบริหารงานทั่วไป 0 4261 1421 0 4261 1421
กลุ่มวิชาการขนส่ง  0 4261 3029 0 4261 1421
ฝ่ายทะเบียนรถ 0 4261  3028 0 4261 1421
ฝ่ายตรวจสภาพรถ 0 4261 3026 0 4261 1421
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0 4261 3027 0 4261 1421
     
     
     
     
     
     
     

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

200 บ้านศูนย์ไหม ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
122
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
89,667
  • โทรสาร : 042-611421
  • E-mail : technical.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl