• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

สถิติข้อมูลต่างๆ (ตัวชี้วัดจังหวัดมุกดาหาร)

สถิติข้อมูลต่างๆ (ตัวชี้วัดจังหวัดมุกดาหาร)

ปี พ.ศ. 2562 2563
 • 1
 • 1
 • >> จำนวนรถจดทะเบียน (คัน)
 • 123,630
 • 128,690
 • >> จำนวนที่เสียภาษีประจำปี (คัน)
 • 113,979
 • 126,568
 • >> จำนวนรถที่ได้รับการตรวจสภาพรถ (คัน)
 • 24,147
 • 24,820
 • >> จำนวนผู้ขอใบอนุญาตขับรถ (ราย)
 • 5,134
 • 2,852
 • >> จำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตขับรถ (ราย)
 • 147,347
 • 149,411
 • >> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม / ให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน (ราย)
 • 15,042
 • 13,063

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

200 บ้านศูนย์ไหม ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
159
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
89,704
 • โทรสาร : 042-611421
 • E-mail : technical.dlt@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl