• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

Appication DLT

     

DLT eForm iFound : เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลการให้บริการและสถานที่ให้บริการของกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลเกียวกับขั้นตอนการยืนเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นเอกสาร ระยะเวลาการดำเนินการ และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และที่สำคัญยังมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลโดยใช้สมาร์ตโฟน และส่งข้อมูลออกไฟล์เป็น Pdf ไปยังอีเมล์เพื่อนำไปยื่นยังสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกที่สะดวกไปติดต่อ

    

DLt GPS : Application สำหรับให้บุคคลทั่วไป สามารถใช้งานเพื่อ
1) ค้นหาตำแหน่งรถโดยสาร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ว่า ณ ช่วงเวลานั้น อยู่ ณ ตำแหน่งใด
2) แจ้งเหตุ รวมถึงร้องเรียน รถโดยสารที่มีการกระทำผิด
3) ค้นหาสถานีคนส่งผู้โดยสาร

  

DLT TAXI OK : สำหรับใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการแท็กซี่โอเคกับกรมการขนส่งทางบก โดยการเรียกใช้งานสามารถเลือกตามประเภทรถและศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ได้ ทั้งนี้จะมีค่าเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นครั้งละ 20 บาท

 

  

แอพพลิเคชั่นคิวอัตโนมัติของกรมการขนส่งทางบก ใช้สำหรับการรับคิว ดูคิว การจองคิว และการประชาสัมพันธ์

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

200 บ้านศูนย์ไหม ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
96
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
89,641
  • โทรสาร : 042-611421
  • E-mail : technical.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl