• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 22 กันยายน 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร รับประกาศเกียรติคุณเป็นประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร รับประกาศเกียรติคุณเป็นประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดมุกดาหารวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร รับประกาศเกียรติคุณประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร" โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยันต์ ศิริมาศ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

200 บ้านศูนย์ไหม ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
119
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
89,664
  • โทรสาร : 042-611421
  • E-mail : technical.dlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl