• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 86 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้
  • ข้าราชการ จำนวน 56 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน
  • พนักงานราชการ จำนวน 22 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 คน

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
318,898
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl