• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

 

นางนวินดา  หัตถาพันธ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

นางพจนา   ภู่เจริญ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

นายสุรนารถ  เกิดคล้าย

หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

นางพยาว์  คงยั่งยืน

หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

นางปราณี  ลอยสูงวงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
88
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
281,446
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl