• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

 

นายฉัตรชัย  อนันตกูล

ขนส่งจังหวัดนครปฐม

 

นางนวินดา  หัตถาพันธ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

   

นางอังอุบล   คีตกวีวงษ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

   

นางพิชญา  ทองทองหลาง

หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

   

นายณรงค์  ซาชิโย

หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

นางธารีรัตน์ พิมพ์เจริญ

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
สาขาอำเภอกำแพงแสน

   

นางจิณห์ภิญญา รชตะวิวรรธน์

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
สาขาอำเภอสามพราน

   

นางปราณี  ลอยสูงวงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 พิกัด : 13.861956, 100.009862

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
397
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
637,962
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl