• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

 

นายฉัตรชัย  อนันตกูล

ขนส่งจังหวัดนครปฐม

นางนวินดา  หัตถาพันธ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

นางพจนา   ภู่เจริญ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

นายสุรนารถ  เกิดคล้าย

หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

นางพยาว์  คงยั่งยืน

หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

นายสุชัช  ปฐมพุทธิธรรม

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
สาขาอำเภอกำแพงแสน

นางจิณห์ภิญญา รชตะวิวรรธน์

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
สาขาอำเภอสามพราน

นางปราณี  ลอยสูงวงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
46
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
318,899
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl