• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

 
ลำดับ ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ที่ตั้ง โทร.
1 ร้านสิรภัณฑ์ 104 ม.1 ถ.พุทธมณฑล8 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 08 1870 3897
2 ไกรสรเซอร์วิส 3 ม.7 ถ.ถวิลดำริ ถ.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 0 3497 3243
3 นครชัยศรี 156/2 ม.1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 08 7072 9613
4 นันทพันธ์ 2 76 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 08 5954 4745
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศิลป์การช่าง 170-172 ถ.ราชดำริ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 08 4413 4040
6 สายห้าร่วมกิจ 1999 55/2 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 0 2811 9580
7 ซี.เอ.ออโต้ 32/56 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 08 1810 4050
8 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดอนข่อยตรวจสภาพรถ 136 ม.4 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 0 3435 5568
9 สุธีบริการ 49/1 ม.8 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 0 3429 0188
10 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.ที.ตรวจสภาพรถ(กำแพงแสน) 5 ม.6 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 0 3435 2609
11 ห้างหุ้นส่วนสามัญตุ้ย – ตุ๊กตรวจสภาพรถ 100/17 ม.8 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 0 3426 2388
12 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.ที.ที.ตรวจสภาพรถ (นครชัยศรี) 36/10 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 0 3432 5563
13 สถานตรวจสภาพรถห้วยพลู 279/32 ม.1 ถ.ห้วยพลู-นครชัยศรี ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 08 1526 6377
14 ปรีชายนต์ 142 ม1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 0 2889 4449
15 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บิ๊กซีตรวจสภาพรถ 1/8 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 0 2420 0381
16 ไพศาลตรวจสภาพรถ 670/1 ถ.ราชมรรคา ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 08 1005 8259
17 ศาลายา 170/13 ม.5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 08 6812 6148
18 นภดล 231 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 0 3428 7759
19 ตุ้ยตรวจสภาพรถ 752/2ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 08 1943 1133
20 สร้อยทองตรวจสภาพรถ 45/6 ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 08 1436 1739
21 เอ.เอ็ม.บี เซอร์วิส 41/3ถ.เพชรเกษม ม.4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 08 1623 8811
22 สามพราน 37/9 ม.1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 08 1880 1639
23 พรพระประทานสองตรวจสภาพรถ 97/10 ม.5 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 08 1434 4418
24 สถานตรวจสภาพรถ ส.รุ่งเจริญบอดี๊ช็อฟ 22/2 ม.3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 08 1734 6131
25 พี.เอฟ เซอร์วิส 19/8 ม.6 ต.กระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 0 2429 2172
26 หจก.สังข์เงินเซอร์วิส 5 ถนน สาครธนากรตะวันตก ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 08 9777 5692
27 ท่าพูด 3/2 ม. 11 ถ.ไร่ขิง-ทรงคะนอง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 08 1942 1661
28 เลาเต่า 93/3 ม.6 ถ.นครปฐม-สามง่าม ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 09 2249 4965
29 ดอนยายหอม 86/1 ม.4 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 09 2249 4966
30 เพชรดีออโต้เซอร์วิส 545 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 08 1880 2737
31 อินทร์ชญา 62/3 ม.3 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 0 3426 1426
32 ดีดี ไร่ขิง ตรวจสภาพรถเอกชน 31/56 ม.3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 0 3432 1021
33 หสม.สามง่าม 166/1 ม.4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 09 2249 4967
34 ตลาดจินดา 134 ม.2 ถ.พระประโทน–บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 0 3438 8299
35 จิตต์การุณ 252 ม.6 ถ.บางหลวง-ท่าเสา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 08 9882 2233
36 ญาดานาร์ 164 ม.3 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 08 7761 1199
37 วัฒน์-ส้ม 32/1 ม.3 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม 09 3929 2614
38 บางระกำ 58/8 ม.5 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 09 8246 3363
39 เคดีเอ็ม เซอร์วิส 9 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 08 1880 1504
40 กำแพงแสน 54/5 ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 0 3435 5109
41 ปุ๊ ขนส่ง 360/1 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 09 4462 5474
42 สุวิทย์เซอร์วิส 136 ม.2 ต.ธรรมศาลาอ.เมือง จ.นครปฐม 08 9409 6145
43 เสน่ห์ ตรอ. 6/1 ม.7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 08 1856 1951
44 ฝ้าย 177 ม.5 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 09 8260 3610
45 ท่านา 99/225 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 08 1995 5053
46 สระพัฒนา 11 ม.10 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 08 1880 3311
47 วันเพ็ญ 30 ม.4 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 08 1944 1572
48 หนองขาหยั่ง 28 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 08 1995 5695
49 นครปฐม 99/90 ม.9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 08 1378 3782
50 DS ศาลายาตรวจสภาพรถ 85/1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 08 6387 8470
51 คลองใหม่ 24/9 ม.1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 08 6337 2720
52 เอ็น เอฟ ซี เซอร์วิส 124/1 ม.4 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 08 5150 1207
53 ตรี 100/18 ม.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม -
54 สมเกียรติ 449 ถ.พิพิธประสาท ต.ปฐมเจดีย์อ.เมือง จ.นครปฐม 08 1258 5457
55 ตาก้อง 153/1 ม.10 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม 08 6668 3555
56 25 มกรา 191/8 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 08 1948 4966
57 คุณภาพ 150/31 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม -
58 พุทธมณฑลสาย 7 89/9 ม.10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 08 1915 5189
59 อมรรัตน์ 61/4 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 08 1856 6412
60 มนู เซอร์วิส 17/15 ม.4 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 08 7159 1653
61 บี พี 9 9/9 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 08 1647 4188
62 ดีเอส ดอนหวาย 86/23 ม.10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม -
63 โพรงมะเดื่อ 238 ม.1 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม -
64 โรมันเซอร์วิส 1/5 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม -
65 คลองโยง 43/20 ม.6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม -
66 เอสพี 95/74 ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม -
67 บางเลน 121 ม.7 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม -
68 หอมเกร็ด 60/35 ม.4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม -
69 กระถินแดง 65/56 ม.11 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม -
70 7 แยก 71-191 ม.3 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม -
71 คลองจินดา 344 ม.3 ต.คลองจินดา อ.เมือง จ.นครปฐม -
72 นันทพันธ์ 76/9 ม.2 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม -
73 ส รุ่งเจริญบอดี๊ชอฟ 22/2 ม.3 ต.นราภิรมย์ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม -
74 พระประโทน 24/7 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม -

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 พิกัด : 13.861956, 100.009862

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
654,511
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl