• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน

---------------------

เริ่มเปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ปิดระบบ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 10.000 น.

ตามเอกสารที่ปรากฏอยู่

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
IMG.pdf 2 MB 79

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
366
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
230,352
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl