• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ประกาศกรมการขุนส่งทางบก  เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถละผู้ประจำรถ  ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  (ฉบับที่ ๓ )

ประกาศกรมการขุนส่งทางบก

เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถละผู้ประจำรถ

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

(ฉบับที่ ๓ )

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
462
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
303,672
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl