• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม  เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดนครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
367
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
554,166
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl