• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 20 กันยายน 2561

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี การยกระดับมาตรฐานการให้บริการผ่านช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
419
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
181,173
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : กรมการขนส่งทางบก
bl