• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 12 มีนาคม 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!!  ขอเชิญชวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ สมัครเข้าร่วม  “โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)”

                นายฉัตรชัย  อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเครื่องหมาย Q-Bus ติดแสดงที่ตัวรถ และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกมากมาย

                โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน เพื่อให้สามารถคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการ โดยได้กำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์กรและการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านยานพาหนะ ด้านพนักงานประจำรถ และด้านความปลอดภัย ผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จะได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะพร้อมเครื่องหมาย (Q-Bus) ซึ่งหมายถึง “Qualified Public Bus” หรือ “รถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” นำไปติดแสดงที่ตัวรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่กำหนดใหม่ในอนาคต ได้รับการอำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง การตรวจสภาพรถ รวมถึงได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบกและภาครัฐที่เป็นภาคีเครือข่าย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาด้วย  

          ขนส่งจังหวัดนครปฐม กล่าวทิ้งท้ายว่า หากประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รายใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ หรือสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.qbusthailand.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สายด่วน 1584 ทุกวันในเวลาราชการ

ชมวีดีโอเชิญชวน >>> คลิกดู

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
3-2563.pdf 55 KB 7

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
87
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
260,243
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl