• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!!  เตือนผู้ประกอบการ รถโดยสารสาธารณะเว้นระยะนั่ง ตามนโยบาย Social Distancing  หากบรรทุกเกินจำนวนที่นั่งมีโทษปรับ

                         สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!!  เตือนผู้ประกอบการ รถโดยสารสาธารณะเว้นระยะนั่ง ตามนโยบาย Social Distancing  หากบรรทุกเกินจำนวนที่นั่งมีโทษปรับ  

                    นายฉัตรชัย  อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมมีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะ โดยได้กำหนดมาตรการพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด  มาตรการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ และอาคารสำนักงานฯ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับผู้โดยสาร  ภายในรถจัดที่นั่งผู้โดยสารเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย และไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสารอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้ผู้โดยสารขึ้น/ลงในสถานที่ซึ่งมิใช่จุดจอดตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 31 (8) ประกอบมาตรา 131 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

                    นายฉัตรชัย  อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อไปว่า มาตรการสำหรับพนักงานขับรถและผู้บริการ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติงาน และปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดเก็บบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารเพื่อติดตามสอบถาม โดยให้ผู้โดยสารบันทึกข้อมูลลงในแบบ ต.8 คค นอกจากนี้ให้ประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง งดการพูดคุยโทรศัพท์ในระหว่างการเดินทาง ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ในที่สาธารณะ

                    ขนส่งจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า   ทั้งนี้ การให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือมาตรการ Social Distancing  อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องให้ผู้โดยสาร เว้นระยะนั่ง  อย่างน้อย 1 เมตร  และหากพบว่า รถโดยสารสาธารณะ บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง  ถือเป็นความผิดตามมาตรา 31(4) ประกอบมาตรา 131   มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมจะทำการบันทึกผลการกระทำความผิดเพื่อประกอบการพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้วแต่กรณี

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
496
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
303,706
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl