• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

พิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงจัดอบรมเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ

          สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยนายชีพ  น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  หสข.กำแพงแสน และหสข.สามพราน ได้กำหนดจัดให้มีพิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลง (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ 2 แห่งได้แก่

       1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง
       2. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดย ผอ.สนธยา จันทร์สมบูรณ์
       ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

     พร้อมกันนี้ สำนักงานขนส่จังหวัดนครปฐม ได้แจ้งให้ทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว ทราบด้วยว่า กรมการขนส่งทางบก มีแผนงานกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่ลงนามบันทึกความตกลงจัดอบรมฯ  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ Network สำหรับควบคุมกำกับดูแลการเรียนการสอนด้วยระบบงานโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Classroom) เช่นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน คอมพิวเตอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการอบรม ตลอดจนการส่งข้อมูลรายงานต่างๆไปยังกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ ต่อไปด้วย  ซึ่งทั้งสองสถาบัน  มีความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวไว้แล้ว  
      
        สำหรับจังหวัดนครปฐม มีสถาบันของรัฐที่ต่ออายุบันทึกความตกลงกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฏี เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาต จำนวน 2 แห่ง ดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือต่ออายุบันทึกความตกลง มาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
246
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
243,665
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl