• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 10 มกราคม 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)

    สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยนายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) พร้อมเปิดศูนย์บริการฯ ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อ.สามพราน จ.นครปฐม
     จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริม พัฒนากระบวนการ บริการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ โดยมีเป้าหมายให้เป็นจังหวัดต้นแบบที่สามารถให้บริการจบในจุดเดียวจบครบทุกเรื่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ณ. บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหารของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)และหน่วยงานที่ให้บริการทั้ง 10 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา โดยมีหน่วยงานที่ร่วมให้บริการ 10 หน่วยงาน รวม 26 งานบริการ ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม
 2. ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
 4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 5. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 6. อำเภอสามพราน
 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
 8. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
 10. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

     โดยเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 11.00 – 18.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา 10.00  - 18.30 น.
 

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
202
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
243,621
 • โทรสาร : 0 3426 1013
 • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl