• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 11 มกราคม 2562

The 4th Western Motor Expo 2019

         ในวันนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ),ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงศ์  รอดประเสริฐ) ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่ทางบก และผู้อำนวนการศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ระบบ GPS (นายธานี สืบฤกษ์) และ นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสขจ.นครปฐม และเจ้าหน้าที่จาก สนค. ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  “The 4th Western Motor Expo 2019” ของ สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระครวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) และนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก (พ.ท. ดร.สินธพ แก้วพิจิตร) ให้การต้อนรับ

      ในการจัดการประชุมใหญ่ฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้บริหารคณะกรรมการรวมทั้งสมาชิกของสมาคมรถบรรทุก ได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมเยี่ยมชมบูธของบริษัทรถค่ายต่างๆ อาทิ บริษัทฮีโน่, อีซูซุ,  กลุ่มซุ่นชัยนครปฐม(SC) บ.สามมิตร ของจังหวัดในภาคตะวันตก ในวันที่ 10 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
       ในการนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สนค. ได้จัดบูธแสดงผลงานของกรมการขนส่งทางบก ดังนี้

  1. มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ( Q Mark )
  2. การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชานเมือง (Truck Terminal) และสถานีขนส่งสินค้าเขียงของ
  3. ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)

      ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขนส่ง และผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี ซึ่งท่าน รวค. พร้อมด้วยนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยมี นายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ และนายชีพ น้อมเศียร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก ภายใต้นโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบกและของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม แก่ท่าน รวค.และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมด้วย     
      

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
99
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
263,507
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl