• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     ในวันที่ 28 ม.ค. 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยนายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดบางพระ โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลบางพระ ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อบต.บางแก้วฟ้า สาธารณสุข ต.บางแก้วฟ้า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดบางพระ มีผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 รวมจำนวน 194 คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และการจัดอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การขับขี่และการโดยสารรถโดยสารอย่างปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว ปรากฏผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
107
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
263,515
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl