• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 12 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยท่านฉัตรชัย อนันตกูล  มอบหมายให้นางนวินดา หัตถาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของขนส่งในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก ทางสถานีวิทยุปฐมทอง Radio คลื่นความถี่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
68
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
260,224
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl