• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ขนส่งจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

         นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) ให้เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของจังหวัดราชบุรี (Pre-Feasibility Study) โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายชยาวุธ จันทร) เป็นประธานในพิธีเปิด และขนส่งจังหวัดราชบุรี (นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
57
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
314,739
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl