• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ผู้ตรวจราชการกรม ได้เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ตามแผนการตรวจราชการ พ.ศ. 2563 และให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการงานด้านต่างๆ

    เมื่อวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม 2563 ท่านนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 2, 3, 11 และ 16 ได้เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน และสาขาอำเภอสามพราน ตามแผนการตรวจราชการ พ.ศ. 2563 โดยมีนายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม และคณะข้าราชการให้การต้อนรับ และรอรับการตรวจฯ ซึ่งจากการตรวจราชการดังกล่าว ท่าน ตรข.ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามภารกิจที่กรมฯ มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงทันตามเวลาที่กำหนด ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมจะได้นำคำแนะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในแต่ละภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป นอกจากนี้ ท่าน ตรข. ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สขจ.นครปฐม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สำนักงานและคณะข้าราชการสืบไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
69
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
314,751
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl