• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ขนส่งจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยนายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสุนิสา อนันตกูล ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร  โดยนำผู้ประกอบการขนส่ง หมวด 1 หมวด 4 ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ  ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานประกอบการ บริษัทชุมพลรุ่งเรือง จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

- รับฟังการบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทางในอนาคต

- รับฟังการบรรยาย การให้บริการผู้โดยสารในรูปแบบ New Normal

- เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ชุมพลรุ่งเรืองจำกัด และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา

        ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ แนวคิดของผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถประกอบกิจการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
314,755
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl