• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย  อนันตกูล  ขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สขจ.นครปฐม ,สขข. กำแพงแสน และ สขข.สามพราน ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนส่งทั่วไทย พร้อมใจ Big cleaning"  ร่วมกันทำความดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
314,752
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl