• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 1 เมษายน 2564

สขจ.นครปฐม ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเจ้าของรถ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ในเขต สขข.สามพราน

สขจ.นครปฐม ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเจ้าของรถ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ในเขต สขข.สามพราน

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเจ้าของรถ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  ณ พิณทองริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยท่านขนส่งจังหวัดนครปฐม (นายฉัตรชัย อนันตกูล) มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสามพราน (นางจิณห์ภิญญา รชตะวิวรรธน์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
     การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรถรับ-ส่งนักเรียน ทั้งพนักงานขับรถ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ของโรงเรียนภายในเขตอำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑลจำนวนทั้งสิ้น 55 คน 8 โรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ฯ และได้รับความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างดียิ่ง  ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมจะจัดอบรมอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 1 รุ่น เป็นโรงเรียนภายในเขตอำเภอเมือง และอำเภอนครชัยศรี

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
360
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
554,159
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl