• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 1 เมษายน 2564

สขจ.นครปฐม ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเจ้าของรถ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอนครชัยศรี

สขจ.นครปฐม ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเจ้าของรถ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอนครชัยศรี

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมได้จัดอบรมผู้ประกอบการเจ้าของรถ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เป็นรุ่นที่ 3 ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม โดยท่านขนส่งจังหวัดนครปฐม (นายฉัตรชัย อนันตกูล) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ
     การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรถรับ-ส่งนักเรียน ทั้งพนักงานขับรถ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ของโรงเรียนภายในเขตอำเภอเมือง อำเภอนครชัยศรี จำนวนทั้งสิ้น 50 คน 5 โรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ฯ และได้รับความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
350
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
554,149
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl