• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 16 เมษายน 2564

ประมวลภาพ!! ขนส่งจังหวัดนครปฐมออกการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยนายฉัตรชัย  อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 เมษายน 2564  ได้ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่

  1. จุดอำนวยความสะดวกบูรณาการร่วม ณ หมวดทางหลวงท่าตำหนัก
  2. จุดตรวจความพร้อม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม (เอกชน)
  3. จุดตรวจความพร้อมอำเภอนครชัยศรี
  4. จุดตรวจความพร้อม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

     ในการนี้ ขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร ผู้ประจำรถ สภาพของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบของรถ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานภายใต้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
388
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
554,187
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl