• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยนายฉัตรชัย  อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และสำนักงานขนส่งสาขา จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564  ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
354
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
554,153
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl