ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 07:52:51 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/ ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=22724ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน ตำบลท่่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการรื้อถอนhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=21798ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=17668ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายทะเบียนรถhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=16829ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพรานhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=15417ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=15416ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี การยกระดับมาตรฐานการให้บริการผ่านช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอี...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อประปาและอื่น ๆ ภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=15022ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อประปาและอื่น ๆ ภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=14985ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6333/view.php?_did=14984ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700