เลขทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/8741/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 08:10:19 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/8741/ ประกาศผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กยhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/8741/view.php?_did=19985...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/8741/view.php?_did=20034ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กม ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700