เลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/8743/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 06:01:37 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/8743/ ประกาศผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กต กท กธ กนhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/8743/view.php?_did=19991...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700