ข่าวประกาศ https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 08:07:31 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/ ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=23848ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำศูนย์ GPS สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21548ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking Point ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21427ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking Point ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21426ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21296ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โครงการตรวจจับความเร็วhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21064ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ โครงการตรวจจับความเร็วhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21009ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ โครงการตรวจจับความเร็วhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=20813ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยส...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็วhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=20613ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็ว รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=18702ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน --------------------- ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=18224ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=17143ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=17032ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=16819ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณะ ในตำแหน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=16612ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=13668ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่ สำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=11849ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=11841ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ (ก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ)https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=10626ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ (ก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ) สขข.กำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=6325อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700