ข่าวประกาศ https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Wed, 30 Sep 2020 23:48:20 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/ ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดนครปฐมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=25814ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดนครปฐมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=25600ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ด้านใบอนุญาตขับรถ และด้านทะเบียนและภาษีรถhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=25393 ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ตามประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศกรมการขุนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถละผู้ประจำรถ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓ )https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=24828ประกาศกรมการขุนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถละผู้ประจำรถ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓ ) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ด่วนที่สุด!! ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=24250คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1 / 2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=24207ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำศูนย์ GPS สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารีับการสัมภาษณ์https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=24134ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารีับการสัมภาษณ์ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=24127ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=24025ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=23848ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำศูนย์ GPS สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21548ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking Point ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคลhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21427ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking Point ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21426ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21296ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โครงการตรวจจับความเร็วhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21064ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ โครงการตรวจจับความเร็วhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=21009ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ โครงการตรวจจับความเร็วhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=20813ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยส...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็วhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=20613ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็ว รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=18702ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน --------------------- ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=18224ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700