ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 07:49:58 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/ กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถจนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=23965 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 กรมการขนส่งทางบก เปิดระบบ e-Learning การอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ COVID-19https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=23659การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!! ขอเชิญชวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ สมัครเข้าร่วม “โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)"https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=23456 นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเครื่องหมาย Q-Bus ติดแสดงที่ตัวรถ และได้...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=23230สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ ประมูลทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com โดยเริ่มประมูลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และปิดระบบวันที่ 6 มีนาคม 2563 ปิดประมูลหมายเลขแรก เวลา 14.00 น. เป...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!! เปิดให้บริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี" (Drive Thru For Tax) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ดีเดย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=21142 นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะเปิดให้บริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ตามโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับมาตรฐา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดนครปฐมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=18257 สนใจเข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถ ติดต่อได้ที่ https://goo.gl/forms/7KxuKufRICMaFg1C3 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=18249ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เมียนมา ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกแ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 DLT Smart Queue คิวที่ไม่มีคิว แอฟพลิเคชั่นจองคิว ใช้งานง่าย โหลดง่ายhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=17545กรมการขนส่งทางบก พัฒนาแอปพลิเคชันDLT Smart Queue เวอร์ชันใหม่ เพิ่มรูปแบบการทำงานให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น สามารถจองคิวล่วงหน้า โดยระบุวันที่ เวลา และสถานที่ที่สะดวกได้ตามความต้องการและมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว อำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อราชก...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=17456ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=15638สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังเอกสารแนบ ซึ่งสามารถติดตามบทความต่าง ๆ ได้ทางสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=15637สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังเอกสารแนบ ซึ่งสามารถติดตามบทความต่าง ๆ ได้ทางสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=14996สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีบทความดังนี้ 1. บทความเรื่อง อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่ 2. บทความเรื่อง ให้ผมไปขายที่ไหน 3. บทความเรื่อง ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง 4...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คลิปวีดีโอ และสปอตวิทยุ "การรู้เท่าทันธุรกิจอีสปอร์ต หรือ E - Sports" และ "พลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล"https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=14110สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คลิปวีดีโอ และสปอตวิทยุ "การรู้เท่าทันธุรกิจอีสปอร์ต หรือ E - Sports" และ "พลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล" และวีิดีโอโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (ณ สยาม @ นครปฐม...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=14109สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติ สนับสนุนหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต คลิกดู ==> สื่อประช...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!!  เชิญร่วมทำบุญประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวย หมวด ผจhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=13666สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!! เชิญร่วมทำบุญประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวย หมวด ผจ “มั่งคั่ง ร่ำรวย ป้ายกระบะเลขสวย นครปฐม” นายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก และ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เดินหน้า!!! ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=12546สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เดินหน้า!!! ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ โดยนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ขอเชิญชวนร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=11969สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม!!! ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กม “กิจการงานดี มั่งมีศรีสุข” นายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลข...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=11858สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังเอกสารแนบ ซึ่งสามารถติดตามบทความต่าง ๆ ได้ทางสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 เริ่ม!!! ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เข้มข้นมาตรการกวดขันรถป้ายแดงต้องจดทะเบียนรถภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ เพื่อป้องกันอาชญากรรมhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=11549กรมการขนส่งทางบก เริ่ม!!! ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เข้มข้นมาตรการกวดขันรถป้ายแดงต้องจดทะเบียนรถภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ เพื่อป้องกันอาชญากรรม แนะ!!! ผู้จำหน่ายรถเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อเพื่อให้สามารถจดทะเบียนรถได้ทันภาย...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม และไทย-กัมพูชา ตั้งแต่บัดนี้-19 มีนาคม 2561https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/6394/view.php?_did=11522กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม และไทย-กัมพูชา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มีนาคม 2561 เชื่อมั่น!!! อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าไทยข้ามแดน ผ่านแดนไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700