• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 48 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้
 • เป็นข้าราชการ    จำนวน 22 คน
 • ลูกจ้างประจำ      จำนวน   6 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 10 คน
 • เจ้าหน้าที่ กปถ.    จำนวน  1 คน
 • เจ้าหน้าที่ 1584    จำนวน  1 คน
 • เจ้าหน้าที่ GPS     จำนวน  3 คน
 • ผู้ช่วยช่าง           จำนวน  3 คน
 • พนักงานขับรถ    จำนวน  2 คน

 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
156
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
124,587
 • โทรสาร : 042-511-561
 • E-mail : nakhonphanom@dlt.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl