• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 53 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้
 • เป็นข้าราชการ        จำนวน  21 คน
 • ลูกจ้างประจำ          จำนวน   5 คน
 • พนักงานราชการ     จำนวน 10 คน
 • พนักงาานเฉพาะกิจ  จำนวน  6  คน
 • เจ้าหน้าที่ กปถ.       จำนวน  2 คน
 • เจ้าหน้าที่ 1584        จำนวน  1 คน
 • เจ้าหน้าที่ GPS         จำนวน  3 คน
 • ผู้ช่วยช่าง               จำนวน  3 คน
 • พนักงานขับรถ        จำนวน  2 คน

 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
115
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
190,392
 • โทรสาร : 042-511-561
 • E-mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl