• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

(นางสาววันเพ็ญ ขจรกลิ่น)

ขนส่งจังหวัดนครพนม

(นางสาวอารีรัตน์ โลหะวิจารณ์)
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง(นางเนตรชนก เปจิตตัง)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 

(นายจรัส เชี่ยววิทย์)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

(นางสาวจิราพร การชาคำ)
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

(นางสาวสกุณา อาจวิชัย)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

(นายสิทธิชัย สุขวิพัฒน์)
หัวหน้างานสาขาอำเภอธาตุพนม

 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
85
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
190,362
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl