• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

(นายธีระเวช วงศ์กำแหง)
ขนส่งจังหวัดนครพนม

(นายวัชรินทร์ สมมิตร)
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง(นางศิริรัรตน์ อีหม่าน)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 

(นายจรัส เชี่ยววิทย์)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

(นางสุภาพร สุวรรณมาโจ)
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

(ว่าง)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
157
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
92,860
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl