• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อหน่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์กลาง
เบอร์กลาง 0 4251 1087 , 0 4251 1561
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ 0 4251 1087  
งานบริหารงานทั่วไป 0 4251 10870  
กลุ่มวิชาการขนส่ง 0 4251 3589  
ฝ่ายทะเบียนรถ 0 4251 3590  
งานรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน    
งานรถยนต์นั่งเกิน 7 คน และรถบรรทุก    
งานรถจักรยานยนต์    
งานรถขนส่ง    
ฝ่ายตรวจสภาพรถ 0 4251 1087  
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0 4251 3563  
งานใบอนุญาตผู้ประจำรถ    
งานใบอนุญาตขับรถ    
งานอบรมทดสอบ    

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
110
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
124,541
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl