• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียน

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

2. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

3. สถิติจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อ

รย.1 รย.2 รย.3 รย.12
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

4. สถิติจำนวนรถจดใหม่ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ

รถบรรทุก รถโดยสาร
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

5. สถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

6. สถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

7. สถิติจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

8. สถิติดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

9. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

10. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

11. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง

พ.ร.บ.รถขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

12. สถิติการตรวจสภาพรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
109
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
190,386
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl