• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียน

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563
มกราคม 2564 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 มีนาคม 2564
เมษายน 2564 เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564
กันยายน 2564 กันยายน 2564

2. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564
มกราคม 2564 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 มีนาคม 2564
เมษายน 2564 เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564
กันยายน 2564 กันยายน 2564

3. สถิติจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อ

รย.1 รย.2 รย.3 รย.12
ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563
มกราคม 2564 มกราคม 2564 มกราคม 2564 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 มีนาคม 2564 มีนาคม 2564 มีนาคม 2564
เมษายน 2564 เมษายน 2564 เมษายน 2564 เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564
กันยายน 2564 กันยายน 2564 กันยายน 2564 กันยายน 2564

4. สถิติจำนวนรถจดใหม่ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ

รถบรรทุก รถโดยสาร
ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563
มกราคม 2564 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 มีนาคม 2564
เมษายน 2564 เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 สิงหาคม2564
 กันยายน 2564 กันยายน 2564

5. สถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม

พ.ร.บ.รถยนต์และพ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

6. สถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563
มกราคม 2564 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 มีนาคม 2564
เมษายน 2564 เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564
กันยายน 2564 กันยายยน 2564

7. สถิติจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

8. สถิติดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ประจำเดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

9. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ

ประจำเดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

10. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ประจำเดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

11. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง

ประจำเดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

12. สถิติการตรวจสภาพรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563
มกราคม 2564 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 มีนาคม 2564
พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564
กันยายน 2564 กันยายน 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
218
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
143,400
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl