• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียน

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564
มกราคม 2565 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2564 มีนาคม 2565
เมษายน 2564 เมษายน 2565
พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565
กันยายน 2565 กันยายน 2565

2. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน2564 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564
มกราคม 2565 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565 มีนาคม 2565
เมษายน 2565 เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565
กันยายน 2565 กันยายน 2565

3. สถิติจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อ

รย.1 รย.2 รย.3 รย.12
ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564
มกราคม 2565 มกราคม 2565 มกราคม 2565 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 กุมภาพันธ์ 2565 กุมภาพันธ์ 2565 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565 มีนาคม 2565 มีนาคม 2565 มีนาคม 2565
เมษายน 2565 เมษายน 2565 เมษายน 2565 เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565
กันยายน 2565 กันยายน 2565 กันยายน 2565 กันยายน 2565

4. สถิติจำนวนรถจดใหม่ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ

รถบรรทุก รถโดยสาร
ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564
มกราคม 2565 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565 มีนาคม 2565
เมษายน 2565 เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565 สิงหาคม2565
 กันยายน 2565 กันยายน 2565

5. สถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม

ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

6. สถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564
มกราคม 2565 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565 มีนาคม 2565
เมษายน 2565 เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565
กันยายน 2565 กันยายยน 2565

7. สถิติจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

8. สถิติดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ประจำเดือน
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

9. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ

ประจำเดือน
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

10. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ประจำเดือน
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

11. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง

ประจำเดือน
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

12. สถิติการตรวจสภาพรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ขนส่ง
ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564
มกราคม 2565 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565 มีนาคม 2565
พฤษภาคม 2565 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565
กันยายน 2565 กันยายน 2565

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
118
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
190,395
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl