• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

สถิติรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียน

2. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ

3. สถิติจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อ

   รย.1  รย.2  รย.3  รย.12

4. สถิติจำนวนรถจดใหม่ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ

   รถบรรทุก    รถโดยสาร

5. สถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม

    พ.ร.บ.รถยนต์     พ.ร.บ.รถขนส่ง

6. สถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

    พ.ร.บ.รถยนต์     พ.ร.บ.รถขนส่ง

7. สถิติจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม

8. สถิติดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

9. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ

10. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

11. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง

12. สถิติการตรวจสภาพรถ

     พ.ร.บ.รถยนต์     พ.ร.บ.รถขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
59
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
190,336
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl