• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2560 - ปี 2564)

1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียน

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.รถขนส่ง

2. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.รถขนส่ง

3. สถิติจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อ

รย.1 รย.2 รย.3 รย.12

4. สถิติจำนวนรถจดใหม่ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ

รถบรรทุก รถโดยสาร

5. สถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.รถขนส่ง

6. สถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.รถขนส่ง

7. สถิติจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม

8. สถิติดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

9. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ

10. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

11. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง

12. สถิติการตรวจสภาพรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.รถขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
190,350
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl