• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

หลักฐานประกอบคำขอ

เช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ แต่ใบรับรองแพทย์จะแตกต่างกัน>/p>

  1. พิการทางตา ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่กรมฯ กำหนด โดยให้จักษุแพทย์ เป็นผู้ออกใบรับรอง
  2. พิการหูตึง/หูหนวก/แขน/ขา ใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับแพทย์ ผู้เชี่ยวชำนาญการรักษาเฉพาะโรครับรอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการใด ๆ กับผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเข้าทำการทดสอบการควบคุมบังคับรถก่อนทุกครั้ง (สอบขับรถ)

  1. ตรวจสอบหลักฐาน/ออกคำขอ
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  3. อบรม 2 ชม.
  4. สอบข้อเขียน หลักเกณฑ์ ผ่าน 75% จาก 30 ข้อ ต้องได้ 23 ข้อ จึงจะถือว่าผ่าน และสามารถสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวในวันรุ่งขึ้นได้อีกวันละ 2 ครั้ง จนกว่าจะผ่าน
  5. สอบขับรถ ต้องนำรถมาเอง หลักเกณฑ์กำหนดสอบ 3 ท่า หากไม่ผ่านให้มีสิทธิสอบแก้ตัว เฉพาะท่าที่ไม่ผ่านเมื่อพ้น กำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ทดสอบแต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ ยื่นคำขอ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวใหม่ได้ หากพ้นกำหนดต้องยื่นหลักฐานใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี

297 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,183
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,330,171
  • โทรสาร : 0-2591-4079
  • E-mail : nonthaburidlt107@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl