• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 53 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้
  • ข้าราชการ จำนวน 23 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน
  • พนักงานราชการ จำนวน 15 คน
  • ลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง (กปถ.) จำนวน 10 คน

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

272 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
119
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
98,120
  • โทรสาร : 0-7484-0150
  • E-mail : phatthalung@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl