• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกรมการขนส่งทางบก

              ผู้บริหาร

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
           นางพศมน  เจตน์ครองสุข
              
ขนส่งจังหวัดพัทลุง

           นางสาวมลฑา  จันทร์หุน
          หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง


นางคชาพร
            หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 
 
             นายวัฒนา  เทพนรินทร์
            หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

           นางสาวนภาพรรณ ทองทวี
          หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

          นางกาญจนา  หอวัฒนานันท์

           หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

              นางวิรงรอง  ทองวัตร
หัวหน้างานสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง  สาขาอำเภอตะโหมด

                นางศรินาถ  ไชยยางค์
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง  สาขาอำเภอควนขนุน

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

272 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
113
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
98,114
  • โทรสาร : 0-7484-0150
  • E-mail : phatthalung@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl