• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

                 นางนันทนา  ศุภศรี
       รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดพัทลุง
 
 

นางนันทนา  ศุภศรี
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง


  นางคชาพร
   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 

       

นายคงรอด  ชูคง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

     

นางสาวนภาพรรณ ทองทวี
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

นางกาญจนา  หอวัฒนานันท์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

272 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
36
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
67,642
  • โทรสาร : 0-7484-0150
  • E-mail : phatthalung@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl