• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

272 หมู่ท่ี่ 15 ตำบลควนมะพร้าว  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  โทร. 0-7484-0147

รับผิดชอบในเขตพื้นที่

อำเภอเมือง  อำเภอกงหรา  อำเภอเขาชัยสน  อำเภอศรีนครินทร์

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง สาขาอำเภอควนขนุน

248 หมู่ท่ี่ 6 ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โทร. 0-7461-7571

รับผิดชอบในเขตพื้นที่

อำเภอควนขนุน  อำเภอศรีบรรพต  อำเภอป่าพะยอม

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง  สาขาอำเภอตะโหมด

660หมู่ท่ี่ 7 ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  โทร. 0-7469-5142

รับผิดชอบในเขตพื้นที่

อำเภอตะโหมด  อำเภอบางแก้ว  อำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

272 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
107
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
98,108
  • โทรสาร : 0-7484-0150
  • E-mail : phatthalung@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl