• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกรมการขนส่งทางบก

 
ลำดับ ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ที่ตั้ง
1 พัทลุงบริการ 141/2ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
2 บ้านรถชอบเจริญ สาขา 2 255 ถบ้านแร่-ควนกุฎ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
3 บ้านรถชอบเจริญ สาขา 3 382 ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
4 ทวียานยนต์ 256 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
5 หจก.จรูญขนส่งภาคใต้  128 ถ.เพชรเกษม ม.8 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง
6 หจก.เรดาร์คาร์ออโต้เซอร์วิส 318 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
7 พัทลุงตรวจสภาพรถ 96 ถ.เอเซีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 
8 ทวีเดชยานยนต์ 146 ม.7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
9 ช.พัฒนายานยนต์ 556 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
10 ก.แม่ขรี 542 ถ.แม่ขรี-โล๊ะจังกระ ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
11 ไทยพัฒนายานยนต์ 129 ม.6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
12 อาร์ ที เอส  179 ม.3 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
13 เพชรเงิน เพชรทอง 561 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
14 วินิตย์ตรวจสภาพ 220 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
15 ศ.เซอร์วิส 2/40 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
16 บ้านลานข่อย 317 ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
17 ทองคำ 603/5 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
18 ศรีนครินทร์ 254 ม.10 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
19 สุนทรพัทลุงโลจิสติกส์ จำกัด 140 ม.4 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

272 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
112
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
98,113
  • โทรสาร : 0-7484-0150
  • E-mail : phatthalung@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl