หน้าที่และขอบเขตงาน https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8973/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 08:07:52 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8973/ หน้าที่และความรับผิดชอบhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8973/view.php?_did=21614มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1. งานธุรการทั่วไป 2. งานการเจ้าหน้าที่ 3. งานการเงินและบัญชี 4. การจัดทำงบประมาณ 5. งานพัสดุครุภัณฑ์ 6. งานสั่งผลิต จัดเก็บรักษาและเบิก-จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ 7. งานรับชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่าง ๆ 8. ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700