ข่าวประกาศ https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 08:12:44 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/ งด...การอบรมและทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=23715...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=23692...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 กรมการขนส่งทางบก เปิดระบบ E-Learning ทดสอบภาคทฤษฎีออนไลน์ สถานการณ์ COVID 19https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=23691...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=23690...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประชาสัมพันธ์บริการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=23500...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 drive thru for taxhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=23104...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การนำหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กง และ กจhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=22240...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การนำหมายเลขทะเบียนรถรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กง และ กจhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=21516...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การนำหมายเลขทะเบียนรถรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กง และ กจhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=21472...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ประชุมรับฟังเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดสร้างสนามบินพัทลุงhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=21211...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 เงินทดลองเดือนกันยายน 2562https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=21177...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=20867...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคักเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=20771...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=20770...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 งบทดลองเดือน สิงหาคม 2562https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=20638...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งและหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมโครงการให้ความรู้และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ณ หอประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=20541...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคมด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=20542...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ตรวจสอบจุดจอดรถ กรณีเรื่องร้องเรียนเก็บค่าโดยสารเกินราคาจากที่กฎหมายกำหนดhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=20543...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 งบทดลองเดือน ต.ค. 2561https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=16429...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 งบทดลองเดือน กันยายน 2561https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2094/view.php?_did=15625...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700