ค่าธรรมเนียมและภาษี https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2101/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 08:13:48 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2101/ อัตราค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2101/view.php?_did=2329 ลำดับ ชื่อรายการ หน่วย ราคา สกุลเงิน 1 ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล ฉบับละ 500 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 อัตราค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2101/view.php?_did=2328 ลำดับ ชื่อรายการ หน่วย ราคา สกุลเงิน 1 คำขอ ฉบับละ 5 บาท ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700