• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล
นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล
ขนส่งจังหวัดพะเยา
.

ระบบสำนักงานออนไลน์

การนำหมายเลขทะเบียนรถสวยที่ค้างชำระออกมาประมูลใหม่ หมวดอักษร กต ครั้งที่ 1

การนำหมายเลขทะเบียนรถสวยที่ค้างชำระออกมาประมูลใหม่ หมวดอักษร กต ครั้งที่ 1

ข่าวกรมการขนส่งทางบก

ข่าวกรมการขนส่งทางบก

280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

DLT SMART QUEUE ระบบจองคิวออนไลน์

DLT SMART QUEUE ระบบจองคิวออนไลน์

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือบริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

Data.go.th

Data.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมการขนส่งทางบก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมการขนส่งทางบก

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

ร้องเรียนรถสาธารณะ

ร้องเรียนรถสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

 

ดูทั้งหมด

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
114
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
252,719
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl