• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์
นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์
ขนส่งจังหวัดพะเยา

ระบบสำนักงานออนไลน์

DLT SMART QUEUE ระบบจองคิวออนไลน์

DLT SMART QUEUE ระบบจองคิวออนไลน์

การนำหมายเลขทะเบียนรถสวยที่ค้างชำระออกมาประมูลใหม่

การนำหมายเลขทะเบียนรถสวยที่ค้างชำระออกมาประมูลใหม่

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือบริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

Data.go.th

Data.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมการขนส่งทางบก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมการขนส่งทางบก

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

ร้องเรียนรถสาธารณะ

ร้องเรียนรถสาธารณะ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
268
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
137,384
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : กรมการขนส่งทางบก
bl