• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล
นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล
ขนส่งจังหวัดพะเยา

ระบบสำนักงานออนไลน์

280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

DLT SMART QUEUE ระบบจองคิวออนไลน์

DLT SMART QUEUE ระบบจองคิวออนไลน์

การนำหมายเลขทะเบียนรถสวยที่ค้างชำระออกมาประมูลใหม่

การนำหมายเลขทะเบียนรถสวยที่ค้างชำระออกมาประมูลใหม่

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือบริการประชาชน

คู่มือบริการประชาชน

Data.go.th

Data.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมการขนส่งทางบก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมการขนส่งทางบก

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

ร้องเรียนรถสาธารณะ

ร้องเรียนรถสาธารณะ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
109
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
208,006
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl