• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก


 

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
ได้จัดตั้งและเปิดทำการครั้งแรกเมื่อประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2520 โดยได้ทำการเช่าอาคารของเอกชนเป็นสำนักงาน ต่อมาทางราชการได้จัดสรรที่ดิน ณ ที่ปัจจุบัน และปลูกสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ในบริเวณเลขที่ 529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ จำนวน 14 ไร่ 37.8 ตารางวา มีเขตพื้นที่รับผิดชอบใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ และอำเภอภูกามยาว หน่วยงานจำนวนมีข้าราชการ 19 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานราชการ 9 คน และลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง 2 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน

พื้นที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้จัดแบ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารที่ทำการทั้ง 2 อาคาร ดังนี้  
อาคาร 1
-ชั้นที่ 1 ใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสภาพรถ และโรงตรวจสภาพรถ
-ชั้นที่ 2 ใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 
-ชั้นที่ 3 ห้องอบรมใบอนุญาต และห้องประชุม

อาคาร 2
-ชั้นที่ 1 ใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนรถ งานทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก งานทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
-ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องทำงานของขนส่งจังหวัดพะเยา ที่ปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาการขนส่ง งานบริหารงานทั่วไป และห้องเก็บพัสดุของสำนักงาน

พิกัดภูมิศาสตร์ :11'19.196400, 99.884800

ติดต่อสอบถาม 0-5448-1909  E-mail : phayao@dlt.go.th


สขข.ปง   

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสาขาอำเภอปง  เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ 11 ตำบลออย  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  รับผิดขอบในเขตพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน  มีจำนวนข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และพนักงานราชการ 3 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน

พิกัดภูมิศาสตร์ : 19.2122, 100.3097

ติดต่อสอบถาม 0-5407-9844สขข.ภูซาง  

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสาขาอำเภอภูซาง  เปิดทำการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน และอำเภอภูซาง มีจำนวนข้าราชการ 5 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และพนักงานราชการ 4 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน

พิกัดภูมิศาสตร์ : 19.5867, 100.3099

ติดต่อสอบถาม 0-5444-5708

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2522 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ถนนรอบเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นอาคารชั้นเดียว เมื่อปี พ.ศ.2517 นายแพทย์ไพโรจน์ หะรินสุตและนางพาที หะริณสุต ได้มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กรมการขนส่งทางบกในวันที่ 30 กรกฏาคม 2517 โดยมีการออกประกาศกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2522 ประกาศราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้สถานีรถยนต์โดยสารจังหวัดพะเยา เป็นสถานีขนส่งและกำหนดให้รถยนต์โดยสารประจำทางหยุดหรือจอดเพื่อการขนส่ง ณ บริเวณสถานีรถยนต์โดยสารแห่งนี้ มีพิธีเปิดโดยนายสัญญา ปาลวัฒน์วิไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2522 ก่อสร้างและบริจาคโดยบริษัทหะริณพัฒนา จำกัด และต่อมากรมการขนส่งทางบกได้โอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาให้กับเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 
 


พิกัดภูมิศาสตร์ : 19.17247, 99.896029

ติดต่อสอบถาม 0-5443-1488

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
154
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
394,073
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl