• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

 

ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
  1.นายทวีศักดิ์ ศรีคิรินทร์
1 พ.ย. 2520 - 13 ต.ค. 2523
  2.นายทวี พลเตชา
14 ต.ค. 2523 - 8 เม.ย. 2527
  3.นายชัยวัฒน์ สาริกะภูติ
9 เม.ย. 2527 - 1 ต.ค. 2532
  4.นายชวลิต เมธะปัญญา
2 ต.ค. 2532 - 5 พ.ย. 2538
  5.นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเสรี
6 พ.ย. 2538 - 20 ส.ค. 2540
  6.นายไพโรจน์ นันทิยะกุล
15 ก.ย. 2540 - 31 ก.ค. 2541
  7.นายสมบูรณ์ หอมทวี
1 ส.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2542
  8.นายบุญสนอง นิยม
1 ม.ค. 2543 - 12 เม.ย. 2543
  9.นายชาคริต ชิระวรางกรณ์
17 เม.ย. 2543 - 23 ต.ค. 2544
10.นายชาญชัย กีฬาแปง
5 พ.ย. 2544 - 23 มี.ค. 2546
11.นายสามารถ สัตยสมบูรณ์
16 พ.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2549
12.นายสมยศ จารุพงษ์
9 เม.ย. 2550 - 29 พ.ย. 2552
13.นางทิพวรรณ สระนาค
30 พ.ย. 2552 - 1 พ.ค. 2554
14.นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์
2 พ.ค. 2554 - 3 ส.ค. 2557 
15.นายโสภณ พิทักษ์สาลี
4 พ.ค. 2557 - 12 มิ.ย. 2559 
16.นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ
13 มิ.ย. 2559 - 20 มกราคม 2560 
17.นางเบญจวรรณ  สิงหาพันธ์ 23 มกราคม 2560 - 17 พฤศจิกายน 2562
18.นางสุภมาส  ลีลารักษ์สกุล 13 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
117
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
394,036
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl